Chúc mừng Bổn mạng

0

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Trong niềm hân hoan mừng lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, xin chúc mừng Bổn mạng của Ban Văn Hóa, Tu xá Thánh Phaolô (BMT) và lớp Tập II (2011). 

Kính chúc Ban Văn Hóa và các chị em một ngày Lễ Bổn Mạng thật vui và ý nghĩa.

Xin Thánh Phaolô luôn hướng dẫn, đồng hành và đỡ nâng quí chị em trong việc duy trì và phát triển mảng Văn Hóa của Hội Dòng, trong công tác truyền giáo và giáo dục, và trong năm thực tập Tông đồ.

Xin Chúa chúc phúc lành cho các chị em trong cuộc sống và sứ vụ.

Xin chúc mừng,

Ban Truyền Thông

 

Comments are closed.

Chúc mừng Bổn mạng

0

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chúc mừng Bổn mạng Chị Abacha Châu Loan

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng, xin Chúa và Mẹ Maria ban cho Chị muôn ơn lành hồn xác, nâng đỡ Chị trong công việc hiện tại và giúp Chị trung thành đến cùng trong đời Hiến dâng.

Xin chúc mừng,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

Chúc mừng Bổn Mạng

0

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng:

Tu xá Mẹ Thiên Chúa (Tân Mai)

Gia đình Con Đức Mẹ Thiên Chúa (Thường huấn cấp II)

Các chị: C.Hiến, C.Khiết, C.Trọng,  C.Nhung (Bảo Lộc), C.Ngọc Mai, C.Lại Thúy Vân, C.Thùy Phương và E.Hồng Vân  (Tập sinh năm II)

Xin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ban cho cộng đoàn và các chị em được dồi dào Ân Phúc, Tình yêu và lòng nhiệt thành để phụng sự Chúa trong đời dâng hiến.

Comments are closed.

phone-icon