Đố Thánh kinh: Những phụ nữ tiêu biểu trong Cựu Ước

0

NHỮNG PHỤ NỮ TIÊU BIỂU CHO ĐỨC MARIA 

Sr HT soạn theo “Magnificat” của Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành OP.

Những phụ nữ trong Cựu Ước, đặc biệt là những phụ nữ đã xướng lên bài ca giải phóng dân tộc Israel là hình ảnh tiêu biểu của Đức Maria trong Tân Ước. Hãy cho biết: những phụ nữ ấy là ai?

  1. Người  phụ nữ này son sẻ nhưng đã nuôi dưỡng niềm hy vọng vào Lời Chúa và bà đã sinh ra hậu duệ cho Abraham. Ngôn sứ Isaia gọi bà là mẹ của dân Israel. Bà ấy là ai? (Bà Sara, vợ ông Abraham – x. St 21,17. Is 51, 1-2)
  2. Người phụ nữ này được coi như là “nữ Tiên tri” làm thủ lãnh của dân Israel. Bà đã cùng với Barak giành lại độc lập cho xứ sở. Sau cuộc chiến thắng, bà ca khúc khải hoàn tuyên dương Thiên Chúa vì đã dùng một phụ nữ để giết bạo vương Giabin của Cana. Chị hãy cho biết tên của người phụ nữ này? (Bà Đêbôra – x. Tl 4,4.5. 1-31)
  3. Người  phụ nữ này là người son sẻ, đã không ngừng kêu van khóc lóc xin cho được một đứa con. Khi con khôn lớn, bà tiến dâng con vào đền thờ vì biết rằng đứa con là món quà của Thiên Chúa. Bà là gương của “người nghèo của Thiên Chúa”, hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài. Bà là ai? (Bà Anna, mẹ của Samuel  – x. 1Sm 1-2).
  4. Người  phụ nữ này là bà goá nghèo và là người ngoại kiều. Bà là bà nội của vua Đavít và tiểu sử của bà được kể lại trong 1 cuốn sách mang tên bà. (Bà Ruth)
  5. Một phụ nữ can đảm đã dùng mưu kế để giết tướng Hôlôphernê. Lời cầu nguyện của bà tuyên xưng : «Thiên Chúa là Đấng gần gũi, bênh vực kẻ khiêm nhu, nghĩa hiệp giúp người phận nhỏ, bầu chữa người yếu sức, phù hộ những người tin tưởng nơi Chúa». Bà là ai ? (Bà Giuđitta – x. Gđ 9)
  6. Đây là một phụ nữ liên đới với số phận của dân tộc Israel. Bà đã đối phó với kế hoạch tàn sát dân Israel của đại thần Aman và có công giải phóng dân tộc mình. Lời cầu nguyện của bà cho thấy tất cả công trình ấy là do bàn tay Chúa xếp đặt. Người phụ nữ ấy tên là gì ? (Bà Ester – x. Et 4, 17k – z)


Comments are closed.