Tựa nép bên lòng Chúa

0

ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

TỰA NÉP BÊN LÒNG CHÚA 

Deo Gratias & œ–W.—

MỤC LỤC

 1. Thánh Thể và tình liên đới
 2. Những nén bạc
 3. Niềm vui tận hiến
 4. Bên lòng Chúa
 5. Tĩnh tâm tháng Các Đẳng
 6. Bất khả phân ly
 7. Lòng bên lòng
 8. Chầu lượt
 9. Giờ chầu của giới trẻ
 10. Ngày lễ thêm sức
 11. Giờ thánh 
 12. Nay con trở về
 13. Thợ làm vườn nho
 14. Thánh Thể- sự hiện diện yêu thương
 15. Cảm tạ hồng ân
 16. Lòng Chúa xót thương
 17. Con người không sống vì luật
 18. Sám hối – canh tân
 19. Đức tin hạt cải
 20. Lễ thánh nữ Mônica
 21. Lễ Mẹ Vô Nhiễm
 22. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 
 23. Lễ Truyền tin
 24. Thánh Giuse
 25. Các thánh Tử đạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Comments are closed.

phone-icon