Vị Thánh kính ngày 13 tháng 5

0

Mẹ Fatima

Ngày lễ kính Mẹ Fatima nhắc nhớ lại những lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra ở Fatima, một tỉnh nhỏ của nước Bồ Đào Nha, với ba trẻ nhỏ thôn quê thất học vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 và trong 5 lần khác nữa. Đức Trinh Nữ ấy tự xưng mình là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và tha thiết khẩn nài: hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân côi, và tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Maria. Hai trong nhóm 3 trẻ nhỏ đó – là Francisco và Jacinta Marto – đã qua đời năm 1919 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000. Đây là những trẻ em đầu tiên được phong chân phước nhưng lại không phải là các vị tử đạo. Cùng ngày đó, một trẻ nhỏ trong nhóm 3 là Lucia de Santos hiện là một nữ đan sĩ Dòng kín Các-men vẫn còn sống ở tuổi 93. Ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dâng lên Đức Mẹ Fatima lời nguyện cầu vì được thoát chết khỏi cuộc ám sát. Việc xem xét bản chất của ba bí mật mà Đức Trinh Nữ mạc khải cho ba trẻ nhỏ lúc này đây được đặt trọng tâm vào bí mật thứ ba. Hai bí mật đầu tiên tiên báo kết thúc thế chiến thứ nhất, bắt đầu thế chiến thứ hai và Chủ nghĩa Cộng sản bừng dậy. Bí mật thứ ba nói đến việc ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II năm 1981.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.