Tin buồn: Cha cố GB. Maria Nguyễn Văn Sâm, OP.

0

Ban Truyền Thông xin kính báo đến quý Bề trên và Chị em:

Cha cố GB. Maria NGUYỄN VĂN SÂM, OP. đã an nghỉ trong Chúa lúc 5g15 ngày 21.6.2012

Hưởng thọ 93 tuổi, 71 năm Khấn Dòng và 54 năm Linh mục.

Linh cữu của Cha quàn tại Tu viện Thánh Martinô, Tân Biên, Biên Hòa.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 15g00 thứ Bảy, ngày 23.6.2012 tại Nguyện đường Tu viện – Đền Thánh Martinô, Hố Nai.

Xin các cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha cố GB. Maria theo Nội quy số 87/2.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.