Bài huấn dụ của ĐTC trước Kinh Truyền Tin ngày 07/10

0

Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI
trước khi đọc Kinh Truyền Tin (Angelus)
Chúa Nhật ngày 7-10-2012

Anh Chị Em thân mến,

Bây giờ chúng ta hướng về Đức Maria chí thánh trong lời cầu nguyện chủa chúng ta, mà hôm nay chúng ta tôn kính như là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Trong giờ phút này, tại Đền Thánh Đức Mẹ tại Pompei (Miền Nam Italia), tín hữu dâng lên Đức Mẹ lời “cầu khẩn” (Supplica), cùng với các tín hữu tại đó có biết bao nhiêu người trên thế giới cùng hiệp ý trong lời kinh này. Cả chúng ta nữa chúng ta cũng muốn hiệp thông trong tinh thần với những lời cầu khẩn này, và Tôi xin đề nghị với tất cả mọi người hãy đánh giá Lời Kinh Mân Côi trong Năm Đức Tin này. Quả thế, với Lời Kinh Mân Côi, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi Đức Maria, mẫu gương của Đức Tin, trong việc suy niệm các mầu nhiệm của Đức Kitô, và ngày này qua ngày khác chúng ta được trợ giúp để thấm nhuần Tin Mừng, như thế ban cho chúng ta mẫu mực cho tất cả đời sống chúng ta. Vì thế, trong vết đi của các Đấng Tiền Nhiệm của Tôi, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Đấng mà 10 năm trước đây đã cho chúng ta Tông Thư Tràng Hạt của Đức Trinh Nữ Maria (Rosarium Virginis Mariae), Tôi xin Anh Chị Em hãy cầu nguyện Kinh Mân Côi cá nhân, trong gia đình và trong Cộng đoàn. Chúng ta hãy vào học Trường của Mẹ Maria, để Mẹ dẫn chúng ta tới Đức Kitô, trung tâm sống động của Đức Tin của chúng ta.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 8-10-2012

Comments are closed.