Giáo án Kinh Thánh và một số tài liệu cho bài soạn

0

GIÁO ÁN KINH THÁNH VÀ MỘT SỐ TÀI LIỆU GỢI Ý SOẠN BÀI 

(Tài liệu tham khảo cho các Giáo Lý Viên phụ trách khối Vào Đời, năm I)

Do Ban Mục Vụ Tông Đồ Giáo Xứ Dòng Đa Minh Tam Hiệp giới thiệu và soạn thảo

Dựa theo sách Giáo Lý Hồng Ân của Giáo Phận Xuân Lộc

Xin nhấn vào Bài KINH THANH để tải về máy


Comments are closed.