Giáo án Phụng Vụ

0

SLIDESHOW GIÁO ÁN PHỤNG VỤ

Tài liệu cho khối Vào Đời – năm II

Dựa theo sách Giáo Lý Hồng Ân của Giáo Phận Xuân Lộc

Sr. Maria Trần Thị Thê, OP soạn

Bài 1: PHỤNG VỤ

Comments are closed.