Tranh Thánh Gia cổ

0

Bức họa “Thánh Gia Lao Động” (The Holy Family at Work), trích trong Book of Hours of Catherine of Clèves. Sách này gồm những lời cầu nguyện và kinh nguyện trong Thánh lễ bằng tiếng Latin, được trang trí bằng 157 hình ảnh đầy màu sắc sặc sỡ của họa sĩ Hà Lan tên là Clèves Master, khoảng thập niên 1440, theo nghệ thuật Gothic.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ retronaut.com)

Comments are closed.