Lễ kính ngày 21/11

0

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Sự kiện Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh không được mô tả trong Tân Ước. Theo Protevangelium –  ngụy thư của Thánh Giacôbê, khi Đức Trinh Nữ Maria được ba tuổi, cha mẹ đưa ngài lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để được tiến dâng trong đền thánh.

Vị tư tế chúc lành cho Maria bằng một nụ hôn và nói rằng: “Chúa đã mạc khải danh Người qua muôn thế hệ. Qua em bé này, Ngài sẽ thực hiện lời hứa cứu độ Israel”. Sau đó, vị tư tế đặt Maria tại bậc thứ ba của bàn thờ và Chúa tuôn đổ muôn ngàn ơn phúc trên cô. Maria mừng hát “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi đầy phúc”.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh có nguồn gốc tại Giáo Hội Đông Phương vào thế kỷ VIII và được mừng kính ở Phương Tây  vào năm 1372. Lễ này được ghi trong lịch Phụng vụ Rôma, trong Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp và Nga.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon