Có ơn gọi sống độc thân ?

0

Hầu hết những người thuộc thế hệ chúng tôi lớn lên mà không biết đến hai từ “ơn gọi”. Tôi có ý nói ơn thiên triệu theo nghĩa của điều gì đó trong cuộc sống mà bạn được Thiên Chúa tạo dựng mời gọi. Đặc biệt là Hôn nhân khác với phi Hôn nhân.

Với phi hôn nhân, tôi không có ý nói mọi thứ người ta muốn gọi là hôn nhân mà thực sự lại không là hôn nhân. Về chữ “phi hôn nhân”, tôi có ý nói những điều như đời sống tôn giáo, chức linh mục và phó tế (phiên bản phi hôn nhân), đời sống thánh hiến, đời sống độc thân, và các dạng khác mà tôi chưa biết, vì tôi không biết đủ từ ngữ có thể mô tả, thế nên tôi mới dùng cách nói “phi hôn nhân” vậy thôi. Thiết nghĩ cũng có thể gọi là “sống độc thân”.

Xin mở ngoặc: Hãy nhận biết rằng “phi hôn nhân đúng nghĩa” không là “không” đối với hôn nhân, mà là “có” đối với điều gì đó, theo nhiều cách, sâu sắc hơn và vĩnh hằng.

Quan điểm của tôi là nhiều người trẻ ngày nay nghĩ rằng họ chỉ có một cách chọn lựa: Hôn nhân. Đúng, có những người đã trải nghiệm một cuộc hôn nhân tồi tệ, và vì thế họ rất quan tâm phi hôn nhân. Vấn đề là không phải ai cũng biết về những dạng độc thân của tình trạng phi hôn nhân mà tôi đề cập trên đây, thế nên họ cố gắng tái định nghĩa hôn nhân hoặc họ sống thử, góp gạo nấu cơm chung, hợp thì “đi tiếp”, không hợp thì “đường ai nấy đi”.

Nhưng đó là “ác cảm” đối với hôn nhân truyền thống. Đó là loại ơn gọi sai lầm, bất lợi, ảnh hưởng người khác. Có hai nguyên nhân chính trong cuộc sống không hạnh phúc và không mãn nguyện này.

Thứ nhất là ơn gọi phi hôn nhân (linh mục, tu sĩ, sống độc thân,…) bị bỏ lỡ. Có điều gì đó chúng ta khả dụng tại Tây phương. Nếu một người được Thiên Chúa tạo dựng và được Ngài mời gọi tới cuộc sống phi hôn nhân, việc đáp lại lời mời gọi phi hôn nhân này là điều sẽ đem lại cho họ niềm vui nhất và mãn nguyện trong đời sống (như bất cứ điều gì vui sướng nhất khi đã được tạo ra có chủ đích). Vì thế, nếu một người chưa bao giờ cân nhắc việc họ được mời gọi sống độc thân, họ bỏ lỡ điều Thiên Chúa muốn đối với họ – và do đó họ bỏ lỡ niềm vui tột đỉnh và sự mãn nguyện trong đời sống.

Thứ nhì là cuộc hôn nhân tồi tệ. Nếu ai đó được dựng nên cho sự phi hôn nhân, họ sẽ không mãn nguyện với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì thế, nếu họ chấm đứt kết hôn theo mặc định, họ lừa dối chính họ và người khác.

Tôi nghĩ rằng vấn đề sâu xa hơn và phổ biến hơn là mặc dù một người được mời gọi sống hôn nhân (đa số như vậy), ơn gọi vẫn đòi hỏi sự nhận thức sáng suốt. Họ vẫn phải biết rõ mình kết hôn với AI. Khi bạn biết mình nên nhận biết ơn gọi (nói chung) – hôn nhân hoặc phi hôn nhân – thì bạn có thể thiếu sự sắp xếp để nhận thức về phần còn lại của quá trình (chọn đúng ơn gọi).

Nhiều người sống trong chu kỳ hủy hoại vì kết hôn không đúng người, có con rồi ly hôn vì họ không hạnh phúc và không mãn nguyện.

Nếu bạn muốn con cái khôn lớn, hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống, hãy dạy chúng sắp xếp cách nhận thức. Hãy cho con cái biết rằng không có ơn gọi mặc định. Hãy dạy chúng rằng chúng đã được Thiên Chúa tạo dựng và mời gọi tới điều gì đó rất đặc biệt sẽ đem lại niềm vui, bình an và mãn nguyện trong cuộc sống, vượt ra ngoài những gì chúng mơ ước. Đó là điều rất thú vị, vĩ đại, và là phần thuởng, dù đó là hôn nhân hoặc phi hôn nhân.

MATTHEW WARNER

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ NCRegister.com)

Comments are closed.