Triều đại 66: Đức Giáo hoàng Bônifactiô III

0

Đức Giáo hoàng Bônifactiô III là người Hy Lạp, sinh tại Rôma, là bạn thân thiết của Đức Giáo hoàng Grêgôriô I. Ngài là đặc sứ của Đức Giáo hoàng tại Constantinôpôli và đã thành công trong việc tạo cảm tình với hoàng đế Phôkasô. Ngài ngăn cấm việc sắp xếp vận động cho cuộc bầu chọn Giáo hoàng mới trong 3 ngày (hiện nay là 9 ngày), sau khi vị tiền nhiệm qua đời. Ngài ban chỉ thị công bố Giáo hoàng là Giám mục Rôma và cũng là Giám mục toàn cầu. Quyết định này phát xuất từ việc ngài được hoàng đế Phôkasô phong tặng danh hiệu: “Vị Giám mục Rôma duy nhất đáng mang tước vị đại kết”. Ngài qua đời ngày 12-11-607.

Comments are closed.