Triều đại 67: Thánh Giáo hoàng Bônifactiô IV

0

Đức Bônifactiô IV sinh tại Abrazzo, vùng Latium nước Ý, là tu sĩ dòng Biển Đức, được bầu làm Giáo hoàng ngày 25-8-608. Ngài quan tâm đặc biệt đến đời sống và việc đào tạo các giáo sĩ bằng cách nâng cao kiến thức về luân lý, thần học cũng như đời sống vật chất cho họ. Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử nhất trong giáo triều của ngài là việc biến điện Panthéon, trước là đền thờ tôn kính các thần của dân ngoại, thành ngôi thánh đường Công giáo và được dâng hiến cho Đức Trinh Nữ Maria cùng các Thánh Tử Đạo. Trong dịp này, ngài đã đem nhiều hài cốt của các Thánh Tử Đạo từ các hầm mộ về đặt dưới chân bàn  thờ đã được cung hiến và chính ngài thiết lập lễ Các Thánh ngày 1-11. Những việc này thành tựu là do sự rộng lượng của hoàng đế Phokas vốn ao ước được hưởng phúc lộc của dân chúng Rôma, nên hoàng đế đã làm toại nguyện mọi ước vọng của ngài. Ngài qua đời ngày 5-5-615.

Comments are closed.