Mẹ về Trời

0

     Mười lăm tháng tám Mẹ ơi!
Là ngày lễ Mẹ về trời quang vinh.
     Chúa cho Mẹ hưởng Thiên đình,
Cả hồn lẫn xác hợp tình Mẹ ơi.
     Vì xưa Mẹ ở trên đời,
Đồng công cứu chuộc muôn người trần gian.
     Hôm nay Mẹ hưởng Thiên đàng,
Xin thương cầu khấn cho đoàn con đây.
     Chúng con ở chốn khách đầy,
Còn bao gian khổ từng ngày diễn ra.
Mẹ đang ở chốn Thiên tòa,
Cùng muôn Thần Thánh hát ca ngợi mừng.
     Ngai tòa Mẹ tận thiên cung,
Nhìn con của Mẹ long đong dưới trần.
     Mẹ cầu Chúa đổ muôn ân,
Cho đoàn con Mẹ được gần Mẹ yêu.
     Chúng con gian khổ trăm chiều,
Chỉ mong ước có một điều Mẹ ơi.
     Mai sau được ở quê trời,
Ở cùng với Mẹ suốt đời tạ ơn.
     Dẫu cho thân xác hao mòn,
Chờ ngày Chúa gọi thì con sẽ về.
     Phúc ân Chúa xuống tràn trề,
Con cùng Mẹ được ở kề Giêsu.
     Chúc mừng Quý Chị Nữ Tu,
Mẹ là Bổn mạng quá ư tuyệt vời.
     Chúc mừng quý Mẹ trên đời,
Quý em, quý chị nhiều người Mẹ ơi!
     Mẹ thương che chở không ngơi,
Đi đâu có Mẹ suốt đời bình an.
     Dù cho sóng gió ngập tràn,
Đời con có Mẹ không còn lo âu.
     Dẫu cho nhiều lúc u sầu,
Đời con có Mẹ trước sau vuông tròn.
 Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi
                          

Comments are closed.