Các phụ nữ can đảm trong Kinh Thánh

0

Làm gì cũng phải có lòng can đảm, dù là “chuyện nhỏ”, huống chi trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm. Phụ nữ tuy là phận liễu yếu đào tơ, nhưng Kinh Thánh cho thấy một số phụ nữ rất mạnh mẽ và can đảm, đáng làm gương cho chúng ta. Hai mươi hai phụ nữ can đảm đó là ai?

1. SARA. Sara thể hiện Đức tin và Đức vâng lời khi tin vào lời Thiên Chúa hứa. Bà rời bỏ môi trường thoải mái và thân quen của mình để bước theo Chúa.

2. NĂM CON GÁI CỦA DÊ-LÔ-PHÁT (ZELOPHEAD). Đó là Ma-la, No-a, Ho-gla, Mi-ca và Tia-da đã đứng vững và can đảm chứng tỏ văn hóa của thời đó. Họ nói thẳng là họ duy trì di sản của cha ông họ.

3. RÚT. Bà Rút có thể vượt qua quá khức của mình bằn cách hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa hằng sống. Nhờ bỏ việc tôn thờ ngẫu tượng, bà có thể được Thiên Chúa dùng làm bà của Thánh vương Đa-vít.

4. PRÍT-XI-LA (PRISCILLA). Prít-xi-la đã loan báo Tin Mừng cùng với chồng là Aquila. Kinh Thánh mô tả bà là người có kinh nghiệm, khi bà và chồng giải thích cho Apollo biết chính xác hơn về cách thức của Chúa.

5. MARIA MAĐALENA. Maria Mađalena được giải thoát khỏi sự kiềm chế của ma quỷ và trải nghiệm sức mạnh của sự sống lại của Đức Kitô. Cuối cùng, bà là người đầu tiên được giao trách nhiệm đi loan báo tin mừng Đức Kitô phục sinh.

6. ANNA. Lời cầu nguyện sốt sắng và lời thề hứa của bà An-na dạy chúng ta rằng đức tin kiên định và cầu nguyện liên lỉ sẽ được Chúa đoái thương. Bà tin rằng Chúa tăng thêm đức tin cho bà bằng cách ban cho bà nhiều con cái.

7. PHỤ NỮ SAMARI. Tại giếng nước, phụ nữ này trở thành người loan báo Tin Mừng về Đức Kitô. Bà có thể đối đầu với quá khứ và chuyển thành phát ngôn viên của Chúa.

8. MARIA, NGƯỜI BETANIA. Bà là người tôn thờ và theo Chúa Kitô, Kinh Thánh mô tả bà là người “ngồi bên chân Chúa và chăm chú lắng nghe lời Chúa” (Lc 10:39).

9. ÉT-TE. Bà là mẫu gương can đảm khi bà liều mạng cứu những người khác. Bà dạy chúng ta rằng chúng ta phải đập tan sự nhút nhát và dùng sự ảnh hưởng của mình mà đem vinh quang về cho Thiên Chúa.

10. GIÊ-HÔ-SÊ-BA. Đó là con gái của vua Giô-ram (Joram). Bà đà dùng bản năng làm mẹ để dám đối đầu với nguy hiểm khi cứu con trai thoát chết và giúp duy trì tương lai của dân Ít-ra-en.

11. ĐÊ-BÔ-RA. Đó là một ngôn sứ và là một thủ lãnh của dân Ít-ra-en. Bà có tiếng là người khôn ngoan, can đảm và nhân ái vì công lý.

12. MIRIAM. Miriam là chị của Mô-sê. Bà đã tỏ ra thông mình và tin tưởng. Bà không chỉ giúp cứu sống em trai mà còn giúp giải thoát dân Ít-ra-en.

13. ACHSA. Achsa là con gái của Caleb, bước vào đức tin và gia đình được chúc lành vì bà can đảm cầu xin thêm. Cha trên trời luôn sẵn lòng chúc phúc cho chúng ta, chúng ta cũng phải đến với Ngài bằng đức tin với lòng can đảm.

14. BỐN CON GÁI CỦA PHI-LÍP. Họ là những phụ nữ độc thân có ơn nói tiên tri và chức vụ của họ được nói tới trong sách Công vụ Tông đồ. Họ thể hiện sự can đảm và sẵn sàng vì Chúa dù nguy hiểm tới tính mạng.

15. ĐỨC MARIA. Đó là Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria đã dâng hiến cuộc đời vì Chúa. Sự tuân phục của Đức Mẹ cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tận hiến cho Chúa, Ngài có thể thực hiện những điều kỳ lạ.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ beliefnet.com)

Comments are closed.

phone-icon