Triều đại 84: Thánh Giáo hoàng Sergiô

0

Đức Giáo hoàng Sergiô sinh tạiSyria, người gốc Antiôkia, sau đó đến cư ngụ tại Sicilia và được thụ phong linh mục tại Rôma. Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 15-12-687. Vào thời điểm này, cũng có hai vị khác cũng được bầu làm Giáo hoàng là Pascalê và Thêôđôrô, nhưng sự tương tranh ngai Giáo hoàng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Ngài cai quản Giáo hội một cách yên lành nhờ sự tán trợ của giám quản Giovani Platina thành Ravênna và thành công trong việc hòa giải giữa hai Giáo hội Rôma và Arménia.

Lịch sử ghi lại, ngài đã phải đấu tranh rất quyết liệt với tân hoàng đế Justinianô Rhnômêtô, bởi vì ông ta đã triệu tập trong hoàng cung một Công đồng không có sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng. Công đồng được ghi vào lịch sử với tên gọi là Quinto-Sesto mà chính ngài không được mời tham dự. Người ta trình bày 102 đề nghị được chọn lọc để ngài chấp thuận và phê chuẩn. Lẽ dĩ nhiên ngài đã từ khước, vì thế ngài đã bị hoàng đế Justinien hạ lệnh bắt giam. Khắp nơi nổi lên chống đối lệnh này vì bị xem là một vi phạm bất kính: Ravênne Pentapole (Ancône) và những tỉnh thành lân cận. Quân đội của các thành này và cả toàn dân Rôma đã hợp nhau bảo vệ Đức Giáo hoàng và chống lại hoàng đế. Vụ này dẫn đến trung kết là hoàng đế Justinien bị truất phế, mất cả quyền hành, bị hành hạ và phát vãng lưu đày. Ngược lại ngài được gia tăng ảnh hưởng và uy thế, dần dần trở thành vị thủ lãnh cao nhất tại Ý. Ngày 10-4-689 ngài rửa tội cho Cedwalla de Wessex, vua dân Anglo – Saxons, tại nguyện đường thành Phêrô vào thứ bảy tuần thánh 689. Ngài đã đưa vào thánh lễ 3 lần “Chiên Thiên Chúa” và công khai ủng hộ thành Venise trong nỗ lực tách khỏi Constantinôpôli. Ngài qua đời ngày 8-9-701.

 

Comments are closed.

phone-icon