Triều đại 89: Đức Giáo hoàng Grêgôriô II

0

Đức Giáo hoàng Grêgôriô II sinh tại Rôma năm 669, trong dòng họ Savelli, được bầu làm Giáo hoàng ngày 19-5-715. Nhờ thành quả của vị tiền nhiệm Constantinô I, ngài đã chính thức khai mạc thời kỳ Giáo hoàng thực sự nắm trong tay thế quyền với một lãnh thổ mở rộng thành một “quốc gia giáo hoàng”.

Ngài đã mạnh mẽ lên án những người theo phái bài bác ảnh tượng. Tân hoàng đế Lêô III Isaurianô của đế quốc Orient đã ra chỉ dụ cấm tôn thờ ảnh tượng thánh và hạ lệnh thiêu hủy những thứ đó, nên ngài chống đối mạnh mẽ. Được sự ủng hộ của hàng giáo sĩ và dân công giáo không lệ thuộc Hy Lạp, ngài triệu tập Công đồng lên án thuyết bài trừ ảnh tượng và ra sắc chỉ cấm các hoàng đế quy định luật pháp về lãnh vực đức tin. Chính sự kiện này đã dẫn tới một thời kỳ khá rối ren trong giáo triều của ngài. Hoàng đế Léon phản ứng lại bằng cách đe dọa bắt giam Đức Giáo hoàng và mượn tay vị giám quản thành Ravênna huy động lực lượng chống lại Rôma, khiến nhiều nơi nổi dậy chống trả đạo binh Ravênna. Lúc này Liutprand, vua của quân man di Lombards nhảy vào vòng chiến trong mưu đồ chinh phục nước Ý. Liutprand chiếm được Ravênna và tiến quân về Rôma. Venise và các vị quận chúa thành Spolète, thành Bénévant lập tức huy động quân đội tiếp cứu ngài. Vua Liutprand áp sát cửa thành Rôma, nhờ sự tiếp viện của liên quân, chính ngài đã đẩy lui quânLombards, và bắt vua Liutprand quì xuống tuân phục. Để lấy lòng ngài và đồng thời nhắm đến ngai vàng của đế quốc Orient, nhà vua đã dâng cúng thành Sutri và các lãnh thổ khác đã chiếm đoat được của Hy Lạp. Phần lãnh thổ giáo hoàng khởi thủy này được gọi là công lãnh Rôma (Duché Romain).

Ngoài lãnh vực chính trị lỗi lạc, ngài còn tài giỏi trong nhiều phương án mục vụ như xây dựng lại nếp sống đan tu bị xuống cấp nặng nề, bằng cách tái thiết tu viện Mont-Cassinô và tổ chức công cuộc truyền bá Phúc Âm cho những vùng dân nói tiếng Đức. Ngài qua đời ngày 11-2-731.

Comments are closed.

phone-icon