Giáo án khối Vào Đời – Năm I – Bài 1

0

GIÁO ÁN

DẪN VÀO KINH THÁNH

KHỐI VÀO ĐỜI NĂM I

 *****

Phần học viên: Thủ bản “Dẫn vào Kinh Thánh” của GP.Xuân Lộc.

Soạn theo: “Hiến chế Mạc Khải” (Cđ Vaticano II), “Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước” do nhóm Phiên dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ, “Chương trình Gíao lý phổ thông” (GP. Nha Trang), “Hướng dẫn đọc Cựu Ước & Tân Ước” của Entienne Charpentier –  và một số tài liệu khác…

Khi sử dụng: xin nghiên cứu và sửa chữa thích hợp để việc học hỏi Kinh Thánh đem lại lợi ích thiết thực hơn.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp

Bài 1:  KINH THÁNH

I.  ỔN ĐỊNH

1. Đón tiếp :

2. Thánh hoá: Lạy Chúa, khởi đầu năm học mới, xin cho chúng con lòng yêu mến, khát khao học hỏi Lời Chúa, vì chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời, để chúng con ngày càng trở nên những con người tốt. Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện. (Hoặc hát Kinh CTT. – Kinh Lạy Cha v.v.)

3. Dẫn vào bài mới :

Các em thân mến,

Hiện nay phong trào học hỏi Kinh Thánh  đang được nhiều người tìm đến, không nguyên chỉ để làm giàu kiến thức Kinh Thánh, nhưng chính là để “sống Lời Chúa”, bởi vì Kinh Thánh là cuốn sách gối đầu giường của người Kitô hữu, là con đường duy nhất để gặp gỡ Chúa Kitô; đồng thời qua Kinh Thánh, chúng ta học hỏi được niềm tin của những người đi trước và giúp người trẻ chúng ta biết tìm trong đó ánh sáng cho đời mình. Trong năm học này, Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta: “Hãy cầm lấy Thánh Kinh mà đọc”. 

(Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa)

II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA:  2 Tm 3:14-17 (Sau khi đọc li Chúa – thinh lng – Gi ý): 

Ước chi Lời Chúa nói với từng người chúng ta, để chúng ta được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra Kinh Thánh chính là Lời Thiên Chúa nói với loài người. (Thinh lặng – mời các em ngồi)

III.  DIỄN GIẢI:


Các em có biết cuốn sách nào được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và có tên trong danh sách các kỷ lục thế giới không?…  Đó chính là cuốn Kinh Thánh. Số lượng Kinh Thánh được in tính cho tới nay vượt trên ba tỉ cuốn với hơn 300 thứ tiếng khác nhau. Chắc chắn không thể có cuốn sách nào mà được chuyển ngữ kỷ lục như thế, và ngày nay còn phổ biến rộng rãi hơn nữa qua những phương tiện truyền thông. Tại nhiều nơi, nhất là GP.TP.HCM, đã có những khóa học Kinh Thánh 100 tuần dành cho mọi người, và phổ biến qua mạng Internet, và tại GP Xuân Lộc, những khóa “Tác viên Tin Mừng cũng đang được nhân rộng” v.v. Đó chính là điều mà Công đồng Vaticanô II đã mời gọi: “Phải mở rộng lối vào Kinh  Thánh cho các Kitô hữu” (Vat.II, MK 22).

1.   THÁNH KINH: LỜI THIÊN CHÚA nói với con người

  • Tại sao nói Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa nói với loài người? … Câu trả lời có thể tìm thấy trong thư Do Thái 1:1-2a: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử”.  Như thế,  Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa nói với con người, bằng ngôn ngữ loài người.
  • Quan niệm đó đã có ngay từ thời Cựu ước, khi có Kinh Thánh: “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Hãy ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà Ta đã lập giao ước với ngươi và với Ít-ra-en.” (Xh 34, 27). Vì thế Dân Do Thái, từ vua đến dân, đã sốt sắng tuân giữ Lời Sách Thánh dậy từng nét.
  • Chính Đức Giêsu cũng dùng Kinh Thánh để minh chứng  cho lời rao giảng của Người: “Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mc 12:10) – Hoặc: “Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp “ (Mc 15:28).
  • Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đang nói với chúng ta, nhưng qua trung gian của những người thuộc Cựu ước và Tân Ước.

2.   KINH THÁNH : LỜI CHÚA ĐƯỢC LINH HỨNG

  • Thánh Phaolô xác định về ơn Linh hứng: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.” (2 Tm 3:16-16)
  • Sách Gl của HTCG dạy: “Thiên Chúa là tác giả của Kinh Thánh. Những gì Thiên Chúa mạc khải mà Kinh Thánh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần” (số 105; VD 19).
  • Như thế, chính Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả phàm nhân viết ra sách thánh. Ngài đã chọn những con người và dùng tài năng, sức lực của họ, để chính Ngài hành động trong họ và qua họ, viết ra những gì Chúa muốn và chỉ những điều đó thôi (x DV 11; GLHTCG số 105). Tuy nhiên, ơn linh hứng không làm thay đổi con người, trình độ văn hóa của thánh sử. Vì thế, chúng ta cần lưu ý đến các điều kiện về thời đại và văn hóa của các thánh sử, để hiểu được ý của các vị thánh sử tường thuật (x GLHTCG số 110)
  • Theo Hội Thánh Ơn linh hứng có từ thời Cựu Ước cho tới khi Thánh Gioan Tông đồ qua đời (khoảng năm 100)

3.   NỘI DUNG KINH THÁNH:

Nội dung Kinh Thánh chính là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện từ Sáng Thế cho đến Tận thế, qua những biến cố, lời nói, việc làm, để ban ơn cứu độ cho loài người. Đó chính là lịch sử Đấng Cứu Thế, vì Người là trung tâm và tột đỉnh của Kinh Thánh: “Toàn bộ Kinh Thánh là một cuốn sách, và cuốn sách duy nhất đó chính là Chúa Kitô, “bởi vì toàn bộ Kinh Thánh nói về Chúa Kitô và toàn bộ Kinh Thánh được hoàn tất trong Chúa Kitô” (GLHTCG số 134; )

Đọc và học Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy lòng từ ái vô biên và sự trung thành của Thiên Chúa đối với con người, nhằm tỏ bày cho loài người biết ý định yêu thương từ muôn đời của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Đấng là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, vì Ơn cứu độ được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, nhờ cuộc tử nạn và Phục Sinh của Người, và đang trên đường đi tới ngày hoàn tất trọn vẹn dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, Đức Giêsu trở thành trung tâm của Kinh Thánh, của Lịch sử cứu độ.

4.  CẦU NGUYỆN: (mời các em đứng)

Lạy Chúa, xin phá tan sự ơ hờ trễ nải nơi chúng con, để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa. Nguyện xin Lời Chúa cư ngụ thật dồi dào phong phú trong tâm hồn chúng con. (Cl 3:16-16) để chúng con biết làm những điều đẹp ý Chúa, và tập sống tốt mỗi ngày. (thinh lặng giây lát – mời các em ngồi)

IV. SỐNG LỜI CHÚA        

1.  Bài học:  theo sách thủ bản

2.  Gợi ý thực hành: Mục đích của việc học Kinh Thánh không phải để thêm kiến thức cho bằng để Lời Chúa chất vấn, sửa dạy và biến đổi cuộc sống của chúng ta, để Thiên Chúa có thể hoàn tất việc tốt lành của Ngài trong cuộc đời chúng ta nhờ Lời của Ngài. Em hãy lưu tâm suy nghĩ điều đó, để biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

V. KẾT: Kinh Sáng Danh  

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.