Triều đại 108: Đức Giáo hoàng Marinô I

0

Đức Giáo Hoàng Marinô I sinh tại Gallêsê, gốc người Anh, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 16-12-882. Vào thời Trung cổ, người ta đã lẫn lộn tên Marinô của ngài với tên Martinô. Trong giáo triều của mình, ngài đã cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của vị tiền nhiệm bằng cách phục chức cho đức Giám mục Formôsô. Ngài tái nhận rút phép thông công thượng phụ thành Constantinôpôli, hành động ngược lại với hoàng đế Basiliô, kẻ đã bỏ tù ngài mấy năm về trước, khi ngài làm đặc sứ cảu Giáo hoàng đem thư phục chức cho Photius.

Đức Marinô I là vị Giáo hoàng tốt lành, không thích gây chiến và cố gắng đối xử tử tế với tất cả mọi người. Đức Marinô I qua đời ngày 15-5-884.

 

Comments are closed.