Triều đại 109: Đức Giáo hoàng Stêphanô V (VI)

0

Đức Giáo Hoàng Adrianô III sinh tại Roma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 17-5-884. Ngài bác bỏ tất cả áp lực của hoàng đế Đông Phương muốn phục chức cho Photius, quả quyết là sự can thiệp của vua hay của đặc sứ của hoàng đế không cần thiết cho việc lên ngôi Giáo hoàng. Khi vua Charles Le Gros không có con để nối ngôi, phải giải quyết vấn đề kế vị, hoàng đế triệu tập một nghị viện ở Warens và đã mời ngài đến tham dự. Ngài nhận lời và lên đường đi đến Pháp, nhưng trên đường, khi đến Nôrantôla, gần Môđêna, thì đã qua đời vào tháng 9-885 và được chôn cất tại đó. Ngài được phong làm thánh, nhưng việc phong thánh này bị phản đối. Mãi đến năm 1891, việc phong thánh cho ngài mới được nhìn nhận.

Comments are closed.