Trại Huấn Luyện Giáo Lý Viên

0

Theo lời mời của Linh mục Gioan Trần Xuân Hùng, Chánh xứ Tâm Hòa, Quản Hạt Giáo Hạt An Bình, chị Maria Bùi Thị Bích Mai, cùng với Trưởng Trần Văn Hòa, Phó I Ban trị sự Thiếu nhi Giáo Phận Xuân Lộc, và 6 anh em Đội Kỹ năng Giáo Hạt Phú Thịnh đã tham gia trong vai trò ban tổ chức Trại Huấn Luyện cho anh chị em Giáo lý viên Giáo xứ Tâm Hòa và Minh Tín, thuộc Giáo Hạt An Bình, Giáo phận Xuân Lộc. Hội Trại diễn ra trong 2 ngày, Mồng 4 và 5 Tết, sau 3 tháng học tập hàng tuần tại Giáo xứ, bao gồm huấn luyện Giáo lý viên Cấp I và Bồi dưỡng chung cho tất cả Giáo lý viên từ cấp I, II và Đuốc Hồng.

Sáng mồng 4 tết, Anh chị em Giáo lý viên Giáo xứ Tâm Hòa và Minh Tín, thuộc Giáo Hạt An Bình, Giáo phận Xuân Lộc, đã lên đường tham dự Trại Huấn luyện Giáo lý viên tại Nhà Thờ Giáo xứ Rạng, Mũi Né, Phan Thiết.

Linh mục Gioan Trần Xuân Hùng, Chánh xứ Tâm Hòa, Quản Hạt Giáo Hạt An Bình, đã quan tâm rất đặc biệt đến việc dạy và học Giáo lý, Ngài đã đồng hành cùng các bạn Giáo lý viên trong suốt khóa học, và nhất là cùng sát cánh với Giáo lý viên trong Hội Trại này, chăm lo cho từng việc nhỏ, ân cần và gần gũi, bén nhạy sát cánh cùng với các Trại sinh trong tất cả các hoạt động, để kịp thời giúp đỡ, động viên, khích lệ, dạy dỗ và bảo ban những lúc cần thiết…..

Được Linh mục Giuse, Chánh xứ Giáo xứ Rạng tạo mọi điều kiện tốt nhất, từ Nhà thờ để cử hành Thánh Lễ, đến địa điểm cắm trại, khu Lửa Trại, Phòng nghỉ, Nhà nghỉ, Nhà Vệ sinh…..

Tất cả các hoạt động Trại đều nhằm rèn luyện Tinh thần Tập thể, Đời sống Đạo đức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng Sinh hoạt Tập thể, Kỹ năng Sống, Tư cách tác phong Giáo lý viên, Sống cầu nguyện, Gặp gỡ Thánh Thể….đã được các Trại sinh thực hiện rất nghiêm túc và nhiệt tình, trong tinh thần chung sống yêu thương.

Trại Huấn luyện đã thành công tốt đẹp trong tất cả các hoạt động, nhất là thành công trong chính những nỗ lực biết vươn lên của các Trại sinh. Xin chúc mừng Linh mục Gioan, Chánh xứ Tâm Hòa, chúc mừng các anh chị Ban trị sự Giáo xứ Tâm Hòa và Minh Tín, chúc mừng các bạn Giáo lý viên tham dự Hội Trại, đã mang đến cho nhau ngọn “Lửa” yêu thương trong tinh thần Dấn thân quên mình phục vụ tha nhân.

Ban Sứ Vụ

Comments are closed.