Triều đại 196: Đức Giáo hoàng Gioan XXII

0

Đức Giáo Hoàng Gioan XXII tên thật là Jacques Duèze, xuất thân từ một gia đình tư sản giàu có ở Cahor, nước Pháp, làm giám mục ở Fréjus năm 1300, giám mục Avignon năm 1310 rồi làm Hồng y hiệu tòa Saint-Vital và Hồng y Porto năm 1313. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 7-8-1316 sau hai năm bàn cãi và ngôi Giáo hoàng không người kế vị. Đăng quang ngày 5-9-1316 với danh hiệu Gioan XII, đúng ra phải là thứ XX như chúng tôi đã đề cập khi nói về Đức Giáo Hoàng thứ 187 Gioan XXI. Là người hăng hái, thánh thiện và chân thật. Tháng 3-1324, ngài ra vạ tuyệt thông với vua Louis de Bavière, vì tội ủng hộ những kẻ dị giáo như Marsile de Padoue và Guillaume d’Occam. Louis de Bavière đã tự phong cho mình làm hoàng đế không cần sự đồng ý của ngài, tự làm lễ phong vương tại Milanô và Rôma. Vào tháng 1-1328, đăng quang vào tháng 4, và đã truất phế ngài rồi chỉ định một tu sĩ Phanxicô tên là Pedro Rainalucci thay thế vào ngày 22-5-1328 với danh hiệu là Nicôla V. Ngụy Giáo hoàng này đã bị những người thuộc phe ngài loại trừ, bắt bỏ tù ngày 25-8-1330, và qua đời ngày 16-10-1333.

Ngài tiếp tục củng cố giáo triều tại Avignon, cho xây cất những dinh thự đồ sộ nguy nga “Palais des Papes” vẫn còn tồn tại đến ngày nay, hoạt động tôn giáo rất hăng say, giải quyết vấn đề khó khăn và những mâu thuẫn của Hội dòng Phanxicô liên quan đến vấn đề khó nghèo, điều mà rất nhiều anh em hèn mọn đã đặt ra và tuân giữ một cách rất nghiêm ngặt. Ngài còn thiết lập lễ Chúa Ba Ngôi, thiết lập việc đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày vào lúc xế chiều để kính Đức Mẹ, phong thánh cho Tôma Aquinô. Gần cuối triều đại của mình, ngài có ý định đưa giáo triều về Rôma, nhưng không thành. Ngài qua đời ngày 4-12-1334 lúc gần 90 tuổi và được chôn cất tại nhà thờ chính tòa Avignon.

Comments are closed.