Tranh trên lá Bồ đề

0

Dưới đây là hình ảnh một số tác phẩm hội họa mới được Sr. Cécilia Mai Tú Quỳnh vẽ trên lá Bồ đề :

 

Comments are closed.