Tẩu thuốc

0

Một già làng khôn ngoan người Ấn đã cho các trai làng hung hăng của bộ tộc mình lời khuyên sau:

“Khi ngươi thực sự tức giận với ái đó vì  họ đã làm ngươi bị tổn thương đến chết được và ngươi quyết định giết y để rửa mối hận, thì trước khi thi hành mối hận đó, ngươi hãy ngồi xuống, dồn một tẩu thuốc đầy và hút.

Khi kết thúc tẩu thuốc thứ nhất, ngươi sẽ nhận ra rằng, tóm lại, cái chết là một hình phạt quá nặng với tội mà y đã phạm. Lúc ấy trong trí ngươi sẽ nghĩ đến rằng chỉ cần đánh y một gậy đích đáng là đủ rồi.

Trước khi nắm chiếc gậy, ngươi hãy ngồi xuống dồn tẩu thuốc thứ hai và hút hết tẩu thuốc đó. Cuối cùng thì người sẽ thấy rằng một lời xỉ nhục mạnh và đau đớn cũng đủ để thay thế cho gậy gộc và roi đòn.

Được thôi, khi ngươi sắp đến để lăng nhục ai đó đã xúc phạm ngươi, hãy ngồi xuống dồn tẩu thuốc thứ ba, hút nó và khi ngươi hút xong, ngươi sẽ chỉ muốn đến để làm hòa với y mà thôi”.

Các đan sĩ của một đan viện kia rất khó để nhất trí với nhau. Họ thường nảy ra tranh cãi giữa nhau, ngay cả khi vì một lý do không đáng kể. Do vậy, họ mời một vị hiền triết đã tuyên bố rằng mình biết về kỹ thuật bảo đảm đem lại sự hòa hợp và tình yêu trong mỗi nhóm.

Với các đan sĩ, vị hiền triết tỏ lộ bí mật của mình : Mỗi lần ngươi bất bình hay tức giận với ai đó, ngươi phải nói với chính mình : Tôi đang chết và người này cũng đang chết. Nếu ngươi thực sự nghiêm túc nghĩ đến những lời này, sự cay đắng sẽ biến mất”.

Minh An sưu tầm

 

Comments are closed.