Thánh lễ với lễ nghi truyền chức Linh mục do ĐTC Phanxicô chủ sự, ngày 11.5

0

Thánh lễ với lễ nghi truyền chức Linh mục[1]

Do Đức Thánh Cha Phanxico chủ sự

Tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 11-05-2014

Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh

Anh em rất thân mến,

Các người con cái của anh chị em và là anh em với chúng tôi, được mời gọi để lên chức linh mục. Như anh chị em biết, Chúa Giêsu Kitô là Linh Mục Thượng Phẩm duy nhất của Tân Ước; nhưng trong Ngài tất cả dân thánh của Thiên Chúa được thành lập thành lập là dân tư tế. Cũng thế, giữa tất cả các môn đệ của Chúa, Đức Giêsu Kitô muốn chọn một số người trong cách thế đặc biệt, để thi hành cách công cộng trong Giáo Hội, nhân danh Ngài, chức vụ tư tế để lo cho nhân loại, họ tiếp tực sứ mệnh riêng của Chúa, là thày, là tư tế và là mục tử.

Sau khi suy nghĩ chín chắn, chúng tôi đang nâng lên hàng linh mục, những người anh em của chúng tôi, để họ phục vụ Đức Kitô là thày, là tư tế và là mục tử, cộng tác với Ngài để xây dựng thân mình của Đức Kitô, là Giáo Hội, trong dân của Thiên Chúa và đền thánh của Chúa Thánh Thần.

Quả thật, các người anh em này sẽ nên đồng hình dạng với Đức Kitô Linh mục tối cao và đời đời, cũng như họ sẽ được thánh hiến nên các linh mục đích thực của Tân Ước, và theo tước hiệu này, là tước hiệu kết hợp họ trong chức linh mục với Giám Mục của mình, họ sẽ là những người rao giảng Phúc Âm, là các mục tử đích thực của Dân của Thiên Chúa, và họ sẽchủ sự các hành động phụng tự, nhất là trong nghi lễ cử hành hy tế của Đức Kitô.

Về phần các con, các con rất thân mến, các con sắp được nâng lên hàng linh mục, các con hãy nhìn nhận rằng, khi thi hành tác vụ giáo huấn thánh thiện, các con sẽ tham dự vào sứ mệnh của Đức Kitô, vị Thày duy nhất. Các con phân phát cho mọi người Lời, mà chính các con đã lãnh nhận với niềm hân hoan, từ các bà mẹ của các con, từ các giáo lý viên đã dạy các con. Các con hãy đọc và suy tư cách chuyên cần Lời của Đức Kitô để tin điều các con đọc, dạy điều các con đã hiểu được trong đức tin, sống điều các con dạy. Vậy giáo huấn của các con phải là của ăn cho dân Thiên Chúa, giáo huấn của dân Thiên Chúa, và giáo huấn đó không phải là của các con: các con không là chủ của giáo huấn đem dạy! Đó là giáo huấn của Đức Kitô, và các con phải trung thành với giáo huấn của Đức Kitô! Vậy giáo huấn của các con phải là niềm vui và sự trợ giúp các tín hữu của Đức Kitô, là hương thơm của đời sống các con, để với lời và gương sáng, các con xây dựng tòa nhà của Thiên Chúa, đó là Giáo Hội.

Và cũng thế các con tiếp tục hành động thánh hóa của Đức Kitô. Qua tác vụ của các con, hy tế thiêng liêng của các tín hữu trở nên hoàn hảo, để kết hợp với hy tế của Đức Kitô, mà qua tay các con, nhân danh tất cả Giáo Hội, hy tế đó được dâng lên một cách không đổ máu trên bàn thờ trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh.

       Vậy các con hãy nhận ra điều các con làm, các con hãy bắt chước điều các con cử hành, để khi tham dự vào mầu nhiệm sự chết và sống lại của Đức Kitô, các con mang sự chết của Đức Kitô trong phần chi thể của các con và các con bước đi với Ngài trong sự mới mẻ của đời sống.

       Với Bí tích Rửa tội, các con sẽ kết nạp các tín hữu mới vào dân của Thiên Chúa; với Bí tích Thống hối và Hòa giải các con sẽ tha các tội, nhân danh Đức Kitô và Giáo Hội. Ở đây, Cha muốn dừng lại và hỏi các con, vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô: các con đừng bao giờ mệt mỏi để luôn là người đầy lòng thương xót! Cha xin các con! Các con hãy có khả năng để tha thứ, ơn mà Chúa Kitô đã có, vì Ngài không đến để luận phạt, nhưng để tha thứ! Các con hãy có lòng nhân ái từ bi, có rất nhiều, rất nhiều! Và nếu các con bối rối vì đã là “những người tha thứ quá“, các con hãy nghĩ tới vị linh mục thánh mà Cha đã nói cho các con, là người đến trước nhà tạm và thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy tha cho con, nếu con đã tha thứ quá nhiều. Nhưng Chúa đã làm gương xấu cho con theo đó!“. Và Cha nói với các con, thực sự: Cha đau đớn biết bao, khi Cha thấy người ta không đi xưng tội bởi vì họ bị “đánh đập”, bị la mắng. Họ đã cảm thấy rằng các cửa nhà thờ đóng lại trước mặt họ! Xin vui lòng, xin làm ơn, các con đừng làm điều này: hãy tỏ lòng từ bi, lòng từ bi! Vị mục tử nhân lành vào qua cửa và cửa đó là cửa của lòng từ bi thương xót, cửa đó là các vết thương của Chúa Kitô: nếu các con không vào qua tác vụ của các con qua các vết thương của Đức Kitô, các con không là các mục tử tốt.

Với dầu thánh các con sẽ ban ơn nâng đỡ cho các bệnh nhân; khi cử hành các nghi thức thánh và khi trong những giờ khác nhau trong ngày, dâng lên lời cầu nguyện chúc tụng và cầu khẩn, các con là tiếng của dân của Thiên Chúa và của toàn thể nhân loại.

Ý thức mình được chọn giữa loài người và được đặt cử để lo các điều thuộc về Thiên Chúa cho dân, các con hãy vui mừng và đầy tình bác ái, cử hành hoạt động của Đức Kitô, với mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa và không để đẹp lòng chính các con.

Và các con hãy nghĩ tới điều mà Thánh Augustino nói về các mục tử đi tìm sự vui thỏa riêng của chính mình, những người lợi dụng đoàn chiên của Chúa, như là có bữa ăn và để lo cho có áo mặc của mình, để mặc lấy sự uy nghi của tác vụ mà không biết đó là của Thiên Chúa. Sau cùng, khi tham dự vào sứ mệnh của Đức Kitô, là đầu và là mục tử, trong sự hiệp thông con cái với Giám mục của các con, các con hãy dấn thân hiệp nhất các tín hữu trong cùng một gia đình, để dẫn đưa họ về với Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Các con hãy để ra trước mắt gương của vị Mục tử tốt lành, không đến để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ, và đi tìm và cứu rỗi điều gì đã hư mất.

 

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 11-05-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 11-05-2014).

 

[1]  Vatican, Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 11-5-2014, tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ, trong đó ngài truyền chức Linh Mục cho 13 Phó Tế: phân chia như sau: 11 Phó Tế từ các Chủng Viện tại Roma [Giáo Hoàng Đại Chủng Viện Roma; Học Viện Capranica, Học Viện Redemptoris Mater; một Phó tế của Dòng Thánh Augustino đi chân không và một Phó tế của Giáo Phận Vinh (Việt Nam)] [nhấn mạnh là của tôi]; cùng đồng tế với Đức Thánh Cha là: Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám Quản Giáo Phận Roma, thay cho Đức Thánh Cha, Đức Cha Filippo Iannone, Phó Giám Quản Roma, các Giám Mục Phụ Tá của Giáo phận Roma, các Giám Đốc của các Chủng Viện có các Phó Tế chịu chức linh mục hôm nay, các Cha sở của các Cha Mới.

 

Comments are closed.