Suy niệm với Mẹ, ngày 17.8

0

Ngày 17.08.2014 

Chúa Nhật 20 TN – Năm A, Tv tuần 4

Mt 15,21-28

“Này bà lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.
Từ giờ đó con gái bà được khỏi” (Mt 15,28)

Như Mẹ: Người đàn bà Canaan trở nên biểu tượng về sức mạnh của lòng tin. Bà đã tin và bà không tuyệt vọng. Thật vậy, lòng thương xót của Chúa không bị ràng buộc trong cơ cấu tôn giáo, văn hóa hay sắc tộc; nhưng tình thương của Chúa dành hết cho những ai tin vào quyền uy và lòng nhân hậu của Người.

Với Mẹ: Trước những khó khăn thử thách của cuộc sống, chúng con thường có thái độ hoài nghi và chán nản. Nhưng Lạy Chúa, xin ở với chúng con luôn mãi, để chúng con không thất vọng ngã lòng trước mọi biến cố của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin dạy chúng con biết vững tin vào Chúa như Mẹ, và nhận biết rằng Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon