Suy niệm với Mẹ, ngày 19.8

0

Thứ Ba, ngày 19.08.2014

Thánh Gioan Êuđê, Linh mục

Mt 19,23-30

“Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27)

Như Mẹ: Khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ kỳ vọng là sẽ được cái này cái kia. Nhưng Chúa Giêsu thì lại dạy các ngài con đường thập giá: chấp nhận từ bỏ. Từ bỏ địa vị, giàu sang, danh tiếng theo kiểu thế gian. Ai dám từ bỏ như thế, thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao gấp bội mai sau, nhất là được sự sống đời đời
làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Con người thường tính toán được mất, hơn thiệt trong những chọn lựa cuộc sống. Không phải những cái được ở đời này đều mang giá trị đích thực cho đời sau; và ngược lại, thiệt thòi hôm nay không hẳn vô nghĩa mai này. Xin cho chúng con theo Chúa, không phải vì của cải đời này, mà vì chính sự sống đời sau.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ cho chúng con biết hướng đời mình đến các giá trị vĩnh cửu là chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon