Suyen niệm với mẹ, ngày 20.8

0

Thứ Tư, ngày 20.08.2014

Lễ nhớ thánh Bênađô, Tiến sĩ Hội Thánh

Mt 20,1-16a

“Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho” (Mt 20,7)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho thấy: Thiên Chúa không ngừng mời gọi mỗi người đi làm vườn nho cho Người. Được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo là một ân ban. Tất cả mọi người, dù ở hoàn cảnh nào hay bậc sống nào, thì đều có thể tham gia làm vườn nho cho Chúa. Và bất cứ ai làm việc cho Thiên Chúa đều được trả công xứng đáng, không vì sức riêng nhưng do lòng từ ái của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm và thành tâm chạy đến với Chúa, cộng tác với Chúa trong việc phục vụ Giáo Hội theo khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn cộng tác vào chương trình của Chúa, xin Mẹ dạy chúng con biết dấn thân vào việc phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội vì phần rỗi linh hồn của chúng con và tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.