Đồng tiền cuộc đời

0

Mỗi người dù bước vào cuộc đời sớm hay muộn vẫn nhận 1 đồng là ‘cuộc đời’.

Mỗi người dù lọt lòng mẹ trước hay sau vẫn có 1 đồng được gọi tên là ‘con người’.

Mỗi người dẫu được rửa tội lúc trẻ hay già vẫn có 1 đồng được mệnh giá là ‘ Kitô hữu’

Mỗi người gánh trên vai một sứ mạng, dẫu cho bạn là người đi trước hay đi sau vẫn cứ là đồng tiền sứ mạng gán kết với đời mình : Giáo lý viên, tu sĩ, giáo dân…

Mỗi người để hoàn thành vai trò cuộc sống được ân ban đều sở hữu 1 đồng gọi chung là thời gian. Dẫu bạn sử dụng nhiều hay ít vẫn chỉ là đồng tiền thời gian thôi.

Đồng tiền cuộc đời đâu có thể so sánh nhiều hay ít. Đồng tiền ấy chỉ có giá trị khi bạn sống sung mãn và hạnh phúc. Bao lâu bạn hài lòng với địa vị, với thời gian, với sứ mạng, với vai trò mình đảm trách và hết tâm hoàn trọn nó mỗi phút giây, bấy lâu đồng tiền cuộc đời sẽ trở nên vô giá. 

Xuân Hy Vọng

Comments are closed.

phone-icon