5 Sự Sáng: Ngắm I

0

NGẮM I : CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu nhập thế của Chúa
 và niềm tin vượt thắng của Mẹ Maria

 1. Lời Chúa : Lc 3,21 – 22

2. Suy niệm

“… Con là Con yêu dấu của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con…”.

Nhận phép rửa, là dấu chỉ tỏ lòng sám hối. Mà đã sám hối nghĩa là có tội, do đó, muốn nhờ việc thanh tẩy này mà đổi mới, làm lại cuộc đời… vì thế, dòng người đến xin Gioan thanh tẩy cho cũng đã hỏi ông: “chúng tôi phải làm gì?”.

Còn Chúa Giêsu, dù không hề biết tội, nhưng vì chúng ta, Ngài đã chia sẻ phận người của chúng ta, hoà mình vào dòng người tội lỗi, để đến xin thanh tẩy, vừa để thánh hoá nước, vừa để xin Cha tha thứ cho đoàn em dại khờ là chúng ta.

2. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không chê bỏ chúng con là những thân phận tội lỗi và đầy yếu đuối, trái lại, Chúa đã đến và đồng hoá với chúng con để nài xin lòng thương xót của Cha cho chúng con, dù chúng con chẳng xứng đáng và chưa thực tâm trở về cùng Chúa.

Cùng Mẹ Maria, chúng con khâm phục niềm tin của Mẹ, vì hơn ai hết, Mẹ ở rất gần Chúa, biết Chúa và cũng chẳng hề thấy Chúa phạm tội… thế mà giờ đây, Mẹ lại thấy Chúa tiến đến cùng dòng người xin nhận phép rửa, nghe được cuộc đối thoại của người lãnh cũng như người trao, Mẹ tin và hiểu việc con Mẹ đã làm, cho được nên trọn nghĩa công chính, để Thánh ý Cha được thành toàn.

Nhờ 10 kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, ý thức thân phận mỏng dòn của mình và cảm sâu hồng ân cứu độ của Chúa, nhất là qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con được bước vào đời sống mới với Chúa, để biết cảm tạ Chúa qua cuộc sống khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, dám liên đới và chia sẻ với anh chị em nghèo khổ, những người thấp hèn và bị bỏ rơi trong xã hội, để Chúa được vinh danh và nhiều linh hồn được cứu độ. Amen.

 

Binhsanhdevo,dmth.

 

 

 

Comments are closed.