5 Sự Sáng: Ngắm III

0

NGẮM III :
CHÚA RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ MỜI GỌI SÁM HỐI

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu cứu đời của Chúa,
và hạnh phúc được làm công dân Nước Trời như Mẹ Maria.

1. Lời Chúa : Mc 1,14-15

2. Suy niệm

“… Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng…”.

Sám hối và tin , đó là 2 việc làm bổ túc cho nhau, không thể có sám hối mà không tin, cũng như không thể tin mà không sám hối, bởi đó là những hành động được quy về một mối, được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Và đó cũng là điều kiện cần và đủ để đón nhận Nước Thiên Chúa.

Giờ đây, Đức Giêsu chính là Tin Mừng, là Nước Thiên Chúa đang hiện diện, đang ở giữa chúng ta, là Con Một duy nhất Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là tin vào Ngài, lắng nghe Ngài, từ bỏ tội lỗi để trở về với Ngài, hầu đón nhận Tình Yêu cứu độ Cha ban qua Ngài.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến phá tan quyền lực sự dữ, đẩy lui sự tối tăm mê muội nơi chúng con, hầu chiếu dãi ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho chúng con, Chúa chỉ chờ chúng con tin, dám mở lòng đón nhận, là ân phúc của Chúa tuôn tràn… nhưng chúng con vẫn chưa dám tin, chưa dám để Chúa thực hiện quyền năng Chúa trong cuộc đời chúng con.

Cùng Mẹ Maria, chúng con biết Mẹ vẫn hằng theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa đi, Mẹ đã là người đầu tiên nghe loan báo Tin Mừng và cũng là chứng nhân đầu tiên của Tin Mừng ấy, bởi Mẹ luôn gắn bó cùng Chúa, lắng nghe và tin yêu thực hành như một người môn đệ trung tín, và đã trở thành công dân gương mẫu của Nước Trời.

Nhờ 10 kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con: luôn biết cần Chúa như hơi thở từng giây phút, biết khao khát tìm đến Chúa như một người môn đệ, biết mở lòng để tin và đón nhận ân sủng, hầu Tình Yêu Nước Thiên Chúa có thể tràn vào và hiển ngự trong cuộc đời chúng con, nhờ đó chúng con được nếm hưởng niềm vui công dân nước Trời ngay tại thế này. Amen.

 

Binhsanhdevo,dmth.

Comments are closed.