5 Sự Sáng : Ngắm IV

0

NGẮM IV :
CHÚA BIẾN HÌNH – BÁO TRƯỚC TƯƠNG LAI CHÚNG TA

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu nguyện cầu của Chúa,
và hạnh phúc được thấy trước tương lai của chúng con.

1. Lời Chúa : Lc 9, 28-31

2. Suy niệm

“… Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà…”.

Khởi đi từ việc cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, Chúa Giêsu được biến đổi. Chính trong cuộc biến đổi này, Chúa Giêsu nhận ra ý Cha cũng như sứ vụ Cha trao: là qua Môsê, Chúa sẽ dẫn đưa dân Chúa về với Cha, và qua Elia, Chúa thiết lập giao ước mới báo hiệu thời Mêsia đã tới. Và Chúa an tâm thực hiện vì Chúa Cha luôn ở bên, bởi chính Cha đã chứng thực: “Đây là Con Ta, Người được Ta tuyển chọn”

Đó cũng là sứ điệp cho mỗi chúng ta, hãy luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, trong mọi biến cố vui buồn, để dám tin tưởng, phó thác, và an vui sống dưới mắt Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy trước tương lai của chúng con khi Chúa hiển dung, và cũng để củng cố niềm tin cho chúng con khi đứng trước đau khổ. Đặc ân này Chúa đã thưởng ban cho Mẹ Chúa, bởi Mẹ luôn kết hợp với Chúa qua việc lắng nghe, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng, hầu có thể thực hành Lời Chúa theo đúng Ý Chúa.

Nhờ 10 kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, luôn biết kết hợp với Chúa trong cầu nguyện cũng như trong cuộc sống, biết trân trọng Ơn gọi Chúa ban cho từng người chúng con trong từng bậc sống, để can đảm cùng Chúa biến đổi từng ngày trong cuộc đời, hầu được cùng Chúa tiến vào vinh quang tươi sáng Cha đã hứa cho những ai liên kết với Chúa, và bền tâm theo Chúa đến cùng. Amen. 

Binhsanhdevo.dmth.

Comments are closed.