Suy niệm với Mẹ, ngày 08.10

0

 Thứ Tư, ngày 08.10.2014

Thánh vịnh tuần 3

 Lc 11,1-4

“Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1)

Như Mẹ: Cầu nguyện là một sinh hoạt tâm linh của mọi tôn giáo. Qua lời kinh Lạy Cha mà Đức Giêsu dạy các môn đệ, chúng ta nhận thấy rằng lời cầu nguyện đích thật cần phải được quy hướng về Thiên Chúa trước khi cầu xin cho những nhu cầu của đời sống con người. Cầu nguyện trên hết là hành vi thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa chứ không chỉ để cầu xin ơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa một xã hội còn nhiều những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, xin cho con năng đọc kinh Lạy Cha để luôn ý thức về sự yếu đuối của bản thân và biết trông cậy vào sự trợ giúp của ơn thánh trong mỗi biến cố của cuộc đời con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con luôn sống tâm tình Thiên Chúa là Cha, để con luôn biết sống tâm tình con thảo với Chúa trong việc thờ phượng và vâng phục ý Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.