Suy niệm với Mẹ, ngày 23.10

0

Thứ Năm, ngày 23.10.2014

Thánh Gioan Capestranô, Lm

Lc 12,49-53

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49).

Như Mẹ: Đức Giêsu báo trước Người sẽ chịu đau khổ và các môn đệ cũng sẽ chung số phận đó. “Phép rửa” của Đức Giêsu chính là cái chết của Người. Sự “chia sẻ” mà Người tiên báo chính là sự tất yếu của những ai dám sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Theo Chúa là chấp nhận hy sinh, từ bỏ những gì thuộc về đời này để chiếm hữu phần thưởng vĩnh cửu đời sau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trọn phẩm giá đích thật của một người môn đệ. Đó là biết sửa đổi con người cũ thành con người mới, biết từ bỏ nếp sống trần tục để xứng đáng làm con cái Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết đón nhận những đau khổ, bách hại, trái ý trong đời sống phục vụ như một cách thế để trở nên xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.