Suy niệm với Mẹ, ngày 24.10

0

Thứ Sáu, ngày 24.10.2014

Thánh Antôn Maria Clarét, Gm

Lc 12,54-59

“Những kẻ đạo đức giả kia…” (Lc 12,56)

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng giáo huấn dân chúng: họ biết đem điềm trời mà đoán thời tiết, nhưng lại không biết đọc các dấu chỉ thời đại để nhận ra thời kỳ cứu rỗi. Nếu không biết dựa vào các dấu chỉ thời đại để nhận ra và thi hành ý Chúa, thì đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ là một đời sống giả hình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay dạy chúng con phải biết nhìn vào các sự kiện đang xảy ra trong cuộc sống để nhận ra điều Chúa muốn, là những điều phải tránh, những việc cần làm để vinh danh Chúa và mưu cầu sự sống vĩnh cửu đời sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết mau mắn đón nhận giáo huấn của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.