Thiên Chúa và Xê-da

0

THIÊN CHÚA VÀ XÊ-DA

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A

I. LỜI CHÚA: Mt 22,15-21

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.

16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? “

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! ” Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? “21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

II.  SỐNG LỜI CHÚA

“…của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Câu trả lời của Chúa Giêsu với môn đệ của nhóm Pharisêu và những người phe Hê-rô-đê nghe có vẻ đơn giản bình dị, nhưng thực sự đó là một câu trả lời rất khôn ngoan, sâu sắc. Qua đó, Chúa vừa thoát khỏi thủ đoạn của những người muốn gài bẫy, vừa ban cho họ và tất cả những người nghe lời giải thích rõ ràng về hai lãnh vực Nước Trời và nước trần gian mà bất cứ ai trong cuộc đời cũng đều là công dân của cả hai. Là Kitô hữu, chúng ta được Giáo Hội hướng dẫn xây dựng Nước Trời giữa trần gian, ngay trong cuộc sống đời thường với những tương quan trong mạng lưới xã hội hiện đại. Vấn đề là làm sao để trở thành nhân chứng Nước Trời giữa lòng trần thế.

1. Nước Trời và nước  trần gian

Chúng ta thật dễ dàng hiểu rằng: Nước Trời là những gì thuộc về đời sống thiêng liêng như cầu nguyện, dâng Thánh lễ, tôn thờ Thánh thể. Vâng, chúng ta dâng cho Thiên Chúa điều mà chúng ta không làm cho bất cứ một thủ lãnh trần gian nào; đó là sự thờ phượng. Đây là lý do chính đáng để chúng ta đến thánh đường họp nhau để chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn và ngợi khen Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ và là Chúa của muôn loài. Nhưng Nước Trời còn là tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa như tâm hồn chúng ta, sự sống của chúng ta và tất cả cộng đồng nhân loại, những anh chị em của chúng ta đang hiện hữu giữa lòng thế giới. Như vậy, Nước Trời đang ở giữa chúng ta. Chúng ta luôn có Thiên Chúa ở cùng và Người khao khát chúng ta dâng niềm tin tưởng, phó thác, và tình yêu của chúng ta cho Người, khi chúng ta tôn thờ Người trong nghi thức phụng vụ hay khi chúng ta gặp gỡ, phục vụ anh chị em chúng ta trong đời sống hằng ngày. Mặt khác, chúng ta đang sống ở nước trần gian là nước Việt Nam, nhưng chúng ta đã được hiến chương Nước Trời mời gọi và bắt buộc chúng ta phải tận tâm xây dựng để tất cả mọi người dân được sống an vui, hạnh phúc hơn.

2. Xây dựng Nước Trời giữa trần gian

“…của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Chúa Giêsu muốn đi sâu hơn vấn đề nộp thuế theo luật của nhà nước, Người muốn chúng ta bằng mọi cách giúp cho xã hội chúng ta đang sống trở nên tốt hơn, công bình và bác ái hơn. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ của Người đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, Người muốn các môn đệ xây dựng Nước Trời giữa trần gian, để mọi người đều cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng. Quả thật, một khi người Kitô hữu sống theo lời Chúa Giêsu dậy về sự công bình và lòng thương xót – như chu toàn những bổn phận nơi gia đình, cơ quan hay phục vụ những nhu cầu cho người nghèo, tranh đấu cho chương trình xóa mù chữ nơi trẻ em, và chăm sóc các bệnh nhân, người già neo đơn – chúng ta đang góp phần thay đổi bộ mặt thế giới. Nhưng thật đáng buồn, trong thực tế chúng ta đã không luôn luôn đặt ý của Thiên Chúa ưu tiên trong đời sống của mình. Chúng ta dành thời gian công sức phần lớn chỉ dừng lại mục đích kiếm việc làm, thu tích của cải vật chất, cạnh tranh quyền lực thống trị mà quên đi  xây dựng phẩm giá của mình và anh em trở nên con của Thiên Chúa, công dân của Nước Trời.

Là con của Thiên Chúa, chúng ta có kho tàng vô giá là chính Chúa Thánh Thần, sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở với chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong mọi hoàn cảnh xã hội. Chúng ta nên suy nghĩ, cầu nguyện, cùng nhau tìm những phương cách để đưa “men” của Chúa vào trong môi trường sống của chúng ta để cho sự công chính và lòng thương xót của Người làm biến đổi nền văn hoá của chúng ta tới một viễn cảnh tốt hơn. Chính Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trả cho Xê-da những gì sẽ giúp cho những nhà lãnh đạo có những chính sách và đường lối tôn trọng nhân phẩm của tất cả mọi người dân trong xã hội hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, nguyện xin sức sống của Chúa ngự xuống các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, hướng dẫn họ có những quyết định tôn trọng nhân phẩm con người. Xin cho mọi người, mọi dân tộc nhận biết Chúa là Đấng Tạo Hóa, ưu tiên dâng hiến bản thân mình để phụng thờ yêu mến Chúa và xây dựng Nước tình yêu của Chúa giữa lòng trần thế hôm nay. Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 

 

Comments are closed.