Suy niệm với Mẹ, ngày 28.12

0

 Ngày 28.12.2014

Chúa Nhật – LỄ THÁNH GIA – lễ kính 

Lc 2,22-40

“Hài Nhi lớn lên đầy khôn ngoan” (Lc 2,40)

Như Mẹ: Là những bậc làm cha mẹ, Thánh Giuse và Đức Maria hết lòng thờ phượng, kính mến Thiên Chúa. Hai ông bà hằng ghi nhớ, tuân giữ đúng những điều Luật Môsê truyền dạy, đem Hài Nhi Giêsu lên Giêsrusalem, làm lễ thanh tẩy, tiến dâng cho Chúa. Còn trẻ Giêsu, ngày ngày lớn lên trong ân sủng, luôn khôn ngoan, biết sống đẹp lòng Chúa và vâng lời cha mẹ. Gia đình Nadarét mỗi người đều sống tốt phận vụ của mình trước mặt Thiên Chúa và người đời, trở nên gương mẫu cho các gia đình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm tốn vâng lời thánh Giuse và Đức Mẹ trong gia đình. Xin cho chúng con cũng biết yêu mến, thảo hiếu và vâng lời cha mẹ như lời Chúa truyền dạy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria và thánh Giuse, xin cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành cho các gia đình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.