Suy niệm với Mẹ , ngày 27.12

0

 Thứ Bảy, ngày 27.12.2014

Thánh GIOAN, Tông đồ – lễ kính

 Ga 20,2-8

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8)

Như Mẹ: Thánh Gioan Tông Đồ là người nhiệt thành, đầy lòng yêu mến Chúa. Nghe bà Maria Mađalêna báo tin, ông vội vã chạy đến mồ Chúa trước Phêrô. Rồi khi vào trong mồ, không thấy xác Thầy đâu, còn các băng vải được xếp gọn ghẽ, Gioan đã nhạy bén tin rằng: Thầy đã phục sinh như lời đã báo trước. Điều ấy chứng thực rằng Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian. Những ai tin vào Người, sẽ được chung hưởng sự sống muôn đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin vào Chúa và quyết tâm sống lời Chúa dạy. Xin thương cứu độ và ban sự sống vinh quang bất diệt cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, vì tin vào Chúa nên Mẹ được phúc lên thiên đàng với Chúa. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin giúp chúng con kiên tâm bền chí, vững lòng cậy tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.