Suy niệm với Mẹ, ngày 01.01

0

Thứ Năm, ngày 01.01.2015

Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng

Lc 1,16-21

“Rồi các người chăn chiên ra về,
vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,
vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy
theo như họ đã được loan báo.” (Lc 2,20)

Như Mẹ: Những người chăn chiên thuộc giới nghèo trong xã hội Do Thái. Họ không có một địa vị gì trong xã hội cả, họ là tầng lớp dễ bị lãng quên. Nhưng họ là người được phúc gặp thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Khi đã thấy đã nghe những điều đã được loan báo thì họ vui mừng tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chẳng cần gì nơi chúng con cả. Chúng con có ca tụng tôn vinh Chúa thì cũng không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng con. Xin cho chúng con biết ca tụng tôn vinh Chúa về những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho nhân loại này.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn ngợi khen Chúa hết lòng, xin giúp chúng con biết tôn vinh Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.