Suy niệm với Mẹ, ngày 13.02

0

Thứ Sáu, ngày 13.02.2015

Mc 7,31-37

“Hãy mở ra” (Mc 7,34)

Như Mẹ: Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt và mở miệng cho người thanh niên. Người cũng đang chữa lành những trái tim đóng kín vì ích kỉ không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi anh chị em. Người cũng mở tai, mở mắt cho chúng ta nghe thấy Ngài. Hãy can đảm mở toang cánh cửa tâm hồn để Chúa biến đổi và chữa lành vết thương tội lỗi của mình.

Với Mẹ: Nhân loại ngày nay đang sở hữu một khối lượng khổng lồ tiền bạc nhưng lại đang suy giảm đạo đức. Xin Chúa mở cánh cửa tình yêu nơi trái tim những ai đang sống trong thù hận, ích kỉ, vô tâm… Và xin Chúa thương chữa lành, an ủi những ai đang bị hất hủi, đón nhận những ai đang bị đẩy ra bên lề xã hội.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con bài học yêu thương như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.