Lời cầu cho người tuyệt vọng

0

Lạy Chúa, mỗi ngày qua đi chúng con cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực để sống nữa, nhưng Chúa chính là Đấng chăn dắt chúng con, đã giúp đỡ chúng con bằng chính Tình Yêu Thập Giá của Chúa.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cảm thấy thập giá mà chúng con vác nặng quá sức chịu đựng của chúng con, nhưng Chúa là Đấng ban ánh sáng cho thế gian, đã dẫn đường và giúp chúng con tìm thấy được hy vọng trong cuộc sống.

Lạy Chúa, chúng con thường cảm thấy cô đơn mỗi khi không có ai đến với chúng con, nhưng Chúa đã từng phán rằng: “Đừng sợ, Thầy sẽ luôn ở cùng với con”. Xin ban cho chúng con sức mạnh và sự tự tin để bước đi trên những quãng đường đầy khó khăn này. Amen

Trích từ “Lời kinh dâng Chúa”

Comments are closed.