Suy niệm Kinh Mân Côi – Năm mầu nhiệm Vui

0

 

Học viện Tiền Vĩnh Khấn – 2023

Kính thưa cộng đoàn!

Để tỏ lòng tôn kính mến yêu mẹ Maria, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm chuỗi kinh Mân Côi năm Mầu Nhiệm Vui và cùng với mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương sinh xuống gian trần để cứu chuộc nhân loại. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn kiên trung vững bước trên đường theo Chúa.

Ngắm thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

Để thực hiện việc cứu chuộc loài người, Thiên Chúa đã sai con mình xuống sinh làm con một người phụ nữ và Đức Maria là người phụ nữ diễm phúc được Chúa chọn làm mẹ Đấng cứu chuộc nhân loại. Trước hồng ân cao cả này, Mẹ chỉ biết thốt lên một lời đầy xác tín “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Noi gương Mẹ, xin Chúa giúp chúng con biết ra khỏi bản thân, vượt trên chính con người đầy giới hạn, để biết chọn lấy thánh ý Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời chúng con.

Ngắm thứ hai: Đức Mẹ đi viếng bà I-sa-ve.

Chính lòng trắc ẩn đã thôi thúc Mẹ lên đường đến thăm bà Elisabet, người chị họ thân yêu của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con cũng biết noi gương Mẹ, mang trong tim mình một tình yêu cháy bỏng của người môn đệ theo Chúa, biết thể hiện lòng thương xót bằng việc ra khỏi mình để đến với tha nhân, thực thi tình bác ái, chia sẻ với mọi người, mà trước hết là với những chị em đang sống bên cạnh chúng con.

Ngắm thứ ba: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Từ khi đáp lời xin vâng đón nhận sứ mạng làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã phải trải qua biết bao gian nan thử thách trong hành trình đức tin. Sinh hạ con Thiên Chúa nơi máng cỏ là sự nghèo khó tận cùng của kiếp người. Dù vậy, Mẹ vẫn đón nhận tất cả với một lòng tín thác cậy trông.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con dám từ bỏ chính mình, sống triệt để lời khấn khó nghèo để chúng con bước theo sát Đức Giê-su trên hành trình dâng hiến hầu xứng đáng là những môn đệ trung tín của Chúa.

Ngắm thứ bốn: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.

Tuân theo lề luật, sau khi sinh con được 40 ngày, Đức Maria lên đền thờ làm lễ thanh tẩy và dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết giữ trọn lề luật trong đức tin và tình mến. Từ đó, chúng con không còn sống theo ý riêng mình mà biết vâng nghe tiếng Chúa mỗi ngày để chúng con hiến dâng đời mình làm của lễ đẹp lòng Chúa.

Ngắm thứ năm: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.

Đức Maria đã trải qua kinh  nghiệm của việc lạc mất con trong đền thờ. Mẹ đã phải lo lắng và vất vả để tìm kiếm con. Tuy vậy, mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời không làm cho Mẹ hoài nghi về lòng thương xót của Chúa nhưng trái lại, chính những biến cố ấy giúp Mẹ thêm vững vàng và xác tín hơn vào tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con cũng biết học nơi Mẹ luôn khao khát tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc sống, nhất là biết nhìn nhận và phó thác trọn vẹn cuộc sống của chúng con trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Comments are closed.

phone-icon