Suy niệm với Mẹ, ngày 07.03

0

Thứ Bảy, ngày 07.03.2015

Thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo

Lc 15,1-3.11-32

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương” (Lc 15,20).

Như Mẹ: Sứ mạng của Chúa là đến để cứu vớt những người tội lỗi và tỏ lòng nhân hậu đối với những người yếu đuối và tội lỗi, như người cha luôn trông chờ đứa con hoang trở về, Chúa vẫn hằng chờ đợi con người tội lỗi chúng ta trở về với Ngài để được Ngài ấp ủ yêu thương thứ tha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người hôm nay đang dần đánh mất cảm thức tội lỗi và không dám can đảm đón nhận lầm lỗi của mình, phải chăng họ đang thiếu vắng đời sống cầu nguyện, thiếu những giây phút trầm lắng thinh lặng để nhìn lại mình? Xin cho chúng con biết luôn về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Dù cuộc sống có bận rộn thế nào đi nữa, xin Mẹ dạy chúng con biết dành cho Chúa một cõi riêng tư trầm lặng. Dù tội lỗi của chúng con có to lớn đến đâu, xin Mẹ giúp chúng con biết rũ bỏ mà trở về với Chúa giàu tình thương.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.