Suy niệm với Mẹ, ngày 11.03

0

Thứ Tư, ngày 11.03.2015

 Mt 5,17-19

“Ai tuân hành các điều răn
và dạy người ta làm như thế thì sẽ được gọi là người lớn nhất trong Nước Trời”
(Mt 5,19).

Như Mẹ: Việc tuân giữ các lời khuyên Tin Mừng được xem là con đường dễ nhất để đi đến đích là sự trọn lành. Nhờ thế, mới được hưởng hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, là con người thì ai cũng muốn mình có được cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhưng làm sao để đạt được hạnh phúc đích thực, là được hưởng gia nghiệp Nước Trời? Sống giới răn của Chúa là cách để đi đến đích điểm cuộc đời. Xin cho chúng con biết khao khát sống giới răn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ giúp chúng con giữ các điều răn Chúa dạy vì tình yêu, để mai sau chúng con cũng được hưởng phúc Nước Trời với Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.