Suy niệm với Mẹ, ngày 12.03

0

Thứ Năm, ngày 12.03.2015

Lc 11,14-23

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23).

Như Mẹ: Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã lôi kéo nhiều người đi theo Chúa nhờ lời rao giảng và gương sống của chính Chúa. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người và nhiều nhóm luôn tìm cách chống đối và thậm chí là tìm cách để triệt hạ Chúa. Mỗi người chúng ta được mời gọi để đi theo Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận được ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, biết chọn con đường đi theo Chúa, con đường duy nhất dẫn tới sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết phân định và chọn lựa cái gì là tốt nhất để không rơi vào nhóm những người gây phân tán, nhưng là những người cộng tác với Chúa Giêsu thu góp thật nhiệu các linh hồn đến với ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.