Suy niệm với Mẹ, ngày 13.03

0

Thứ Sáu, ngày 13.03.2015

Mc 12,29b-34

Yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31)

Như Mẹ: Đời sống của Kitô hữu chúng ta thường diễn ra trong bốn mối tương quan chính yếu: với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với thế giới. Là người Kitô hữu, chúng ta đều biết đến hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Thế nhưng, chúng ta đã sống các giới răn ấy như thế nào? Đó là câu hỏi cần được đặt lại với mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con yêu người khác, nhất là người gần gũi và kể cả kẻ thù của chúng con. Thật là khó! Xin Chúa giúp chúng con cố gắng vượt qua những rào cản tâm lý để thực sự yêu mến tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết kín múc ân sủng dạt dào được Chúa ban do tình yêu vô biên của Ngài, để từ đó chúng con trở nên kênh truyền tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.