Suy niệm với Mẹ, ngày 17.03

0

Thứ Ba, ngày 17.03.2015

Thánh Patriciô, Gm

Ga 5,1-16

“Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Đối với các thọ tạo, Ngài nắm trọn chủ quyền trong tay. Thế nhưng, Ngài không áp đặt quyền năng của Ngài trên các thọ tạo, Ngài cho chúng ta có sự tự do để chọn lựa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa hỏi người đang mắc bệnh trước khi chữa cho anh ta, điều này cho thấy rằng Chúa rất tôn trọng tự do của con người, dù là người nhỏ bé. Đối với Chúa, con người luôn có giá trị, có phẩm giá cao đẹp vì đã được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Nhưng nhiều khi chúng con lại không biết tôn trọng và quý mến phẩm giá cao đẹp, mà lại sử dụng cái tự do để làm cho mình xấu đi. Xin cho chúng con biết trân trọng vẻ đẹp mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sử dụng tự do để thờ phượng Chúa theo ý Chúa muốn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.