Suy niệm với Mẹ, ngày 19.03

0

Thứ Năm, ngày 19.03.2015

Thánh Giuse 

Mt 1,1-18.21-24a

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24).

Như Mẹ: Lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của lòng mình là điều cần cho cuộc sống. Thánh Giuse là người đã sống trong sự lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ lắng nghe tiếng của Chúa, mà thánh nhân đã làm theo đúng thánh ý Chúa. Mỗi người để đi đúng đường lối của Chúa cũng cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong lương tâm của mình.

Với Mẹ: Sống trong xã hội bon chen và ồn ào ngày nay, người ta dễ rơi vào khủng khoảng tâm lý. Xin Chúa soi sáng để mỗi người chúng con biết dành thời gian thinh lặng cầu nguyện, nhờ thế mà nhận ra tiếng Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ hằng lắng nghe tiếng Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con nghe được tiếng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.