Suy niệm với Mẹ, ngày 20.03

0

Thứ Sáu, ngày 20.03.2015 

Ga 7,1-2.10.25-30

“Không ai muốn nổi danh mà lại hoạt động âm thầm cả” (Ga 7,4)

Như Mẹ: Các khuynh hướng tự nhiên của con người thường là ham danh lợi, tự cao, thích sống hưởng thụ và luôn muốn hơn người khác. Chúa Giêsu luôn đi ngược lại với những khuynh hướng này của thế gian, do đó mà thế gian ghét Người. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức trước những gì thuộc về thế gian, để không rơi vào cạm bẫy của thế gian.

Với Mẹ: Tất cả mọi sự thuộc về thế gian sẽ thay đổi. Chúa mới là là vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh, để con đủ sức thắng vượt thế gian. Xin cho con sự kiên trì, để con biết bám chắc vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống ẩn mình trong Chúa, xin cho con được một tâm hồn biết ẩn náu trong Chúa, và biết tránh xa những gì phù phiếm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.