Suy niệm với Mẹ, ngày 24.03

0

Thứ Ba, ngày 24.03.2015

Tuần 5 MC 

Ga 8,21-30

“Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã đến trần gian để mặc khải cho loài người biết về mầu nhiệm Nước Trời. Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này. Người từ trời mà đến, rồi lại trở về trời. Người xác định rằng khi Người được kéo lên cao, Người sẽ kéo mọi người lên với Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có quá nhiều cám dỗ khiến chúng con dễ dàng bám vào tiền tài và vật chất, để rồi thờ ơ với Chúa. Xin cho chúng con biết tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, là những giá trị mang lại sự sống thực cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Thiên Chúa đã cho Mẹ lên trời cả hồn và xác. Xin Mẹ đưa mắt nhìn đến nhân loại tội lỗi của chúng con đang còn sống trong trần gian này. Xin cho chúng con biết hướng nhìn lên với Chúa và Mẹ ở trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.